Logo WTC De Gedongs Poperinge

Intern Reglement WTC De Gedongs

 1. Het doel van de club is om in vriendschap en groepsverband het wielertoerisme te promoten. Ieder aangesloten lid heeft dan ook de morele plicht om tijdens de clubactiviteiten deze doelstelling na te leven. Wij willen als club een goeie reputatie door veilig, met respect voor andere weggebruikers én de omgeving de weg op te gaan. Naast het fietsen is er ook nog plaats voor een gezellige babbel en plezier bij een pint.

 2. Alle ritten starten en eindigen aan ons lokaal L’ Espérance, tenzij anders afgesproken. Vanaf maart tot en met september fietsen wij elke zondagvoormiddag. We verzamelen aan het lokaal om 8.50 uur. We starten stipt om 9.00 u. Vanaf april tot en met september fietsen we ook op donderdagavond. We vertrekken om 19.00 uur stipt. We verzamelen om 18.50 uur.

 3. De leden worden verondersteld tijdens de gezamenlijke tochten steeds in clubkledij te fietsen.

 4. Het dragen van een valhelm is verplicht.

 5. De ritten worden gereden volgens het ‘samen uit samen, thuis’ principe. Vooraan rijdt de voor deze rit aangeduide wegkapitein. Enkel zijn uitgestippelde route wordt door alle gedongs gevolgd. De wegkapitein wordt in principe enkel voorbijgereden na overleg.

 6. Wanneer na een mogelijke tempoversnelling of hindernis in het parcours de groep in stukken scheurt, dan wacht iedereen iets verderop tot de groep weer volledig is. Bij een beklimming wordt boven gewacht.

 7. Een lid dat onderweg de groep om één of andere reden wenst te verlaten, meldt dit aan ten minste één ander groepslid.

 8. Bij pech stopt de hele groep tot de pechvogel geholpen is. We wachten allen aan één kant van de weg en storen het verkeer zo weinig mogelijk.

 9. Van ieder lid wordt verondersteld dat hij op de hoogte is van de wegcode en deze correct toepast. Een greep uit het officiële reglement:

   Als je fietst in groep (minimum 15 personen), regelt de wetgeving de modaliteiten. Twee mogelijkheden:

  1. De groep volgt dezelfde regels als de individuele fietser.

  2. De groep volgt de regels voor fietsers in groep. In dit geval heeft de groep meer mogelijkheden, maar ook bepaalde verplichtingen. Als de groep de regels volgt voor fietsers in groep van 15 tot 50 fietsers gelden de volgende regels:

   • Gebruik van de fietspaden is niet verplicht.

   • Met maximum twee naast elkaar rijden mag altijd, op voorwaarde dat je gegroepeerd blijft.

   • Op een weg zonder rijstroken mag je niet meer dan een breedte gelijk aan die van één rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.

   • Op een weg met rijstroken gebruik je alleen de rechterrijstrook.

   • 1 of 2 begeleidende auto’s zijn toegelaten. Als er één begeleidend voertuig is, moet dit de groep volgen.

 10. Per officiële gedong rit betaal je één euro. Gelieve je startgeld spontaan te betalen.

 11. Wie lek rijdt en een beroep doet op een reservewiel of ander materiaal uit de volgwagen moet dit reservewiel en het materiaal terugbezorgen tegen de start van de volgende rit.

 12. We vragen met aandrang om tijdens de ritten geen zwerfvuil achter te laten. Hou het verpakkingsmateriaal van druivensuiker, voedingsrepen en dergelijke bij je om in een vuilnisbak te deponeren.

 13. De club noch het bestuur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke letsels en/of schade aan fietsen of ander materiaal in het kader van de door hen georganiseerde clubactiviteiten. Ieder lid wordt verondersteld, verzekerd te zijn bij Wielerbond Vlaanderen.

 14. Chauffeurs voor het vervoer van personen en eventueel fietsen d.m.v. een fietsrek of aanhangwagen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schadegevallen indien deze niet gedekt zijn door de door hun onderschreven verzekeringen (familiale, autoverzekering, …).

 15. Elk lid zorgt ervoor dat zijn fiets in perfecte staat is bij de aanvang van de rit.

 16. Alle officieel ingeschreven leden van WTC De Gedongs verklaren zich akkoord met het reglement.